Tora Makina, yalın yönetim hedeflerine ulaşmak için benimsediği süreç yönetimi yaklaşımıyla; bütün çalışanların aktif olarak katılım sağladığı müşterilerinin tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan sonuçlar üretir.
FİRMAMIZIN KALİTE POLİTİKASI : YÜKSEK STANDARTLAR VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Tora Makina, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ve yüksek kalite standartlarına uygun ürünler üretmek için sıkı bir kalite politikası benimsemiştir. Bu politika kapsamında, tüm üretim süreçleri titizlikle takip edilir, kalite kontrol önlemleri alınır ve ürünlerin kalitesi sürekli olarak iyileştirilmeye çalışılır. Ayrıca, müşteri geri bildirimleri değerlendirilerek kalite standartlarına uygunluk sürekli gözden geçirilir ve gerekli iyileştirmeler yapılır.

POLİTİKANIN KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ
YENİLİKÇİ TEKNOLOJİNİN ETKİN KULLANIMI : TORA MAKİNA'NIN ODAK NOKTASI
Tora Makina yenilikçi teknolojilerin etkin kullanımına büyük önem vermektedir. Şirket, üretim süreçlerinde ve ofis işlerinde güncel teknolojilerin kullanımını benimsemektedir. Bunun yanı sıra, bulut teknolojileri ve veri analizi gibi gelişmiş teknolojileri de kullanarak verimliliği artırmayı hedeflemektedir.

Tora Makina, özellikle üretim süreçlerinde yenilikçi teknolojilerin kullanımına öncelik vermektedir. Bu sayede, üretim sürecindeki verimlilik artırılabilmekte ve kalite kontrolü daha iyi hale getirilebilmektedir.

Ofis işlerinde de yenilikçi teknolojilerin kullanımına büyük önem verilmektedir. Bulut tabanlı yazılımlar, dijital toplantı araçları ve işbirliği platformları, ofis işlerindeki verimliliği artırmakta ve çalışanların işbirliği yapmalarını kolaylaştırmaktadır.

Tora Makina ayrıca, gelişmiş veri analizi tekniklerini kullanarak verimliliği artırmayı hedeflemektedir. Makine öğrenimi ve yapay zeka gibi teknolojiler, verilerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmakta ve işletmenin karar alma süreçlerini desteklemektedir. Bu sayede, işletmenin verimliliği artırılabilmekte ve müşteri memnuniyeti sağlanabilmektedir.

Tora Makina'nın yenilikçi teknolojilerin etkin kullanımına verdiği önem, şirketin rekabet gücünü artırmakta ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamaktadır.
VERİMLİ KAYNAK YÖNETİMİ : TORA MAKİNA'NIN STRATEJİSİ
Tora Makina, kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması konusunda çok yönlü bir strateji uygular. Şirket, çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda hareket eder ve kaynakları en etkin şekilde kullanmayı hedefler. Bu amaçla, işletme kaynakları planlaması (ERP) yazılımlarını kullanarak finans, envanter, üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerini entegre bir şekilde yönetir.

Ayrıca, enerji yönetimi sistemleri kullanarak enerji verimliliğini artırır ve gereksiz enerji tüketimini azaltmak için önlemler alır. Çalışanların yeteneklerini geliştirmek için eğitim programları sunar ve atık yönetimi konusunda uygun yöntemleri kullanarak atıkların azaltılmasına ve geri dönüşümüne katkıda bulunur.

Tora Makina, verimli kaynak yönetimi stratejisi ile hem maliyetleri düşürür hem de çevresel etkileri azaltır. Şirket, yenilikçi teknolojilerin etkin kullanımı ile kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasını hedefler ve etik davranış kodları politikasını benimseyerek tüm faaliyetlerinde etik değerlere uygun hareket eder.
TORA MAKİNA'DA SÜREKLİ GELİŞİM BİLİNCİ : VERİMLİLİK VE ÇALIŞAN GELİŞİMİNİN ARTTIRILMASI
Tora Makina, iş süreçlerinde sürekli iyileştirme ve yenilik yaparak verimliliği artırmayı hedefler. Bu süreçte çalışanların fikirleri, önerileri ve katkıları büyük önem taşır. Şirket, çalışanların gelişimini destekleyen eğitim programları ve kariyer fırsatları sunarak çalışanların motivasyonunu artırmayı ve gelişimlerini sağlamayı hedefler.

Tora Makina'nın sürekli gelişim ve yenilik bilinci, müşterilere sunulan hizmet kalitesinde de yansır. Müşteri ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmek, yeni ürünler geliştirmek ve kalite standartlarını yükseltmek, şirketin öncelikli hedeflerinden biridir.

Tora Makina, sürekli gelişim ve yenilik bilincini tüm paydaşlarına benimsetmek için çalışmaktadır. Bu doğrultuda, müşterilerine ve tedarikçilerine de iş birliği yaparak, tüm süreçlerinde verimliliği artırmayı, çalışanların gelişimini desteklemeyi ve müşteri memnuniyetini sağlamayı hedefler.
ETİK DAVRANIŞ KODLARI POLİTİKASININ BENİMSENMESİ VE UYGULANMASI : TORA MAKİNA'NIN TAAHHÜDÜ
Tora Makina'nın etik davranış kodları politikası, şirketin kuruluşundan bu yana en önemli ilkelerinden biri olmuştur. Bu politika, Tora Makina'nın tüm çalışanlarının etik ve yasal sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Tora Makina'nın etik davranış kodları politikası, tüm çalışanların şirketin değerleri, standartları ve yasal gereksinimleri hakkında tam bir anlayışa sahip olmalarını gerektirir. Bu politikada yer alan temel ilkeler arasında dürüstlük, saygı, adalet, şeffaflık ve sorumluluk gibi unsurlar bulunmaktadır.

Ayrıca, Tora Makina, etik davranış kodları politikasının uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak için bir dizi önlem almaktadır. Bu önlemler arasında etik eğitim programları, etik yönetim komitesi, düzenli denetimler ve raporlama mekanizmaları yer almaktadır.

Tora Makina'nın etik davranış kodları politikası, şirketin başarısı ve sürdürülebilirliği için hayati öneme sahiptir. Bu politikanın uygulanması, çalışanların işlerini doğru bir şekilde yapmalarına, şirketin itibarının korunmasına ve işletmenin toplumda güvenilir bir kuruluş olarak algılanmasına yardımcı olur.


BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN


* İş başvurusu için yazıyorsanız kutucuğu işaretleyiniz.
MANİSA
MANİSA OSB 4.KISIM 418. CADDE NO:1 YUNUSEMRE/MANİSA
(BİZE ULAŞMAK İÇİN LİNKE TIKLAYIN)
info@toramakina.com
+90 236 214 00 23 - 0850 396 86 72
ESKİŞEHİR
75. YIL OSB MAHALLESİ 109. CAD NO:2
(BİZE ULAŞMAK İÇİN LİNKE TIKLAYIN)
info@toramakina.com
+90 236 214 00 23 - 0850 396 86 72